Wikipedia:Humor en onzin/Wikiredder

Joke Alert Deze pagina of de volgende alinea bevat materiaal dat door sommigen humoristisch bedoeld is. Het navolgende is derhalve niet bedoeld voor serieus gebruik.

Wikiredders zijn gebruikers van Wikipedia die de verwijderlijst in de gaten houden, om zodoende lemma's die ter verwijdering worden voorgedragen van de ondergang te redden.

Wikiredders hebben het goede voor met Wikipedia en willen zoveel mogelijk artikelen behouden. De verwijderlijst wordt goed in de gaten gehouden: werk in uitvoering voert hij uit, hij zorgt dat artikelen voldoen aan de conventies en als de E-waarde niet uit het artikel blijkt zal de Wikiredder er alles aan doen om een artikel wel wikiwaardig te maken.

In zekere zin is het een tegenhanger van de Verwijderridder, net als de Wikihippie. Het verschil tussen een Wikiredder en een Wikihippie is dat de laatste vindt dat alles maar moet kunnen op Wikipedia, terwijl bij de Wikiredder de conventies wel degelijk hoog in het vaandel staan. Een Wikiredder zal daarom ook niet álle artikelen willen behouden, maar alleen die met E-waarde. Ook een Wikiredder zal niet gaan trekken aan een dood paard.