Wikipedia:Drierevertsregel

Zie voor meer informatie over conflicten tussen gebruikers op Wikipedia Wikipedia:Bewerkingsoorlog
Verouderd Dit is een pagina die zodanig verouderd is dat de inhoud geen actuele betekenis heeft of niet meer recentelijk gebruikt is.
Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
Zie WP:3RR
De drierevertsregel (of 3RR) is een voorgestelde richtlijn van de Nederlandstalige Wikipedia.

SamenvattingBewerken

De kern van deze richtlijn is dat een gebruiker niet meer dan drie keer per 24 uur een bewerking, geheel of ten dele, mag terugdraaien (reverten). Als dit gebeurt, kan een blokkade van 24 uur worden gegeven aan deze gebruiker. Het terugdraaien van duidelijk vandalisme en enkele andere zaken (zie hieronder) zijn hiervan uitgesloten. Dit betekent niet dat het acceptabel is om drie keer of minder per dag terug te draaien.

Het is niet toegestaan om sokpoppen (meerdere accounts) te gebruiken om deze grens te overschrijven, en deze sokpoppen zullen als één gebruiker geblokkeerd worden. Na de toegestane drie reverts kan een ander doorgaan, om te laten zien dat de gemeenschap in het algemeen het eens is met deze versie. In een dergelijk geval zal het artikel echter waarschijnlijk beveiligd worden.

DetailsBewerken

Terugdraaien betekent, in deze context, het ongedaan maken van de acties van een andere gebruiker of andere gebruikers ten dele of geheel. Het betekent niet noodzakelijk dat een oudere versie uit de geschiedenis wordt genomen en wordt bewerkt. Een terugdraaiing kan gaan over iets zo kleins als het toevoegen of verwijderen van enkele woorden of zelfs één woord. Zelfs als je tegelijkertijd andere wijzigingen maakt, telt het steeds weer ongedaan maken van het werk van anderen als terugdraaien. "Complexe partiële terugdraaiingen" verwijst naar terugdraaiingen die slechts delen van het gewraakte materiaal verwijderen of toevoegen, terwijl tegelijkertijd nieuw materiaal wordt toegevoegd. Dit wordt vaak gedaan om de terugdraaiing te verbergen. Dit type bewerking wordt als een schending van de 3RR gerekend.

Gebruik je gezonde verstand; doe niet mee aan bewerkingsoorlogen. In plaats van de drie-revertsgrens te overschrijden kan je over de zaak overleggen met andere gebruikers.

Hoewel het natuurlijk altijd belangrijk is om informatie te voorzien van een bron is het in het geval van conflicteuze terugdraaiingen noodzakelijk een bron te noemen op basis waarvan je je informatie wil toevoegen. Het kan zijn dat je een website of een boek hebt gebruikt of dat het naar jouw mening tot algemene kennis behoort. Zo kun je samen met de tegenpartij bekijken welke bron meer valide is en welke informatie in het belang van Wikipedia is.

Deze richtlijn geldt onafhankelijk voor elke pagina; terugdraaiingen op verschillende pagina's worden niet opgeteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld op twee artikelen elk drie terugdraaiingen binnen 24 uur uitvoert, geldt dat niet als een schending van de richtlijn.

Deze richtlijn geldt niet voor terugdraaiingen van eigen bewerkingen, het terugdraaien van vandalisme, het terugdraaien van geblokkeerde gebruikers die hun blokkade ontduiken, of andere gevallen die hieronder (onder "Uitzonderingen") worden genoemd.

Let op: Het is niet nodig dat de terugdraaiingen verwant zijn: elke vier terugdraaiingen op dezelfde pagina tellen.

Doel van de richtlijnBewerken

De drie-revertregel is geen must; de 3RR heeft als doel bewerkingsoorlogen te stoppen. De 3RR geeft gebruikers geen "recht" om driemaal per dag iets terug te draaien, noch moedigt zij terugdraaien als een bewerkingstechniek aan. Constante terugdraaiingen blijven sterk ontmoedigd, omdat die niet meewerken aan een constructieve samenwerking. Het feit dat gebruikers kunnen worden geblokkeerd betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze ook zullen worden geblokkeerd - hetzij omdat de bewerkingsoorlog niet wordt opgemerkt, hetzij omdat er bepaalde verzachtende omstandigheden zijn.

Als je ziet dat je zelfs maar één keer per dag een wijziging hebt teruggedraaid, kan dat een teken zijn dat er een probleem is. Probeer in dat geval het probleem op te lossen door overleg. Mocht dit geen uitkomst bieden; schakel dan derden in voor bemiddeling of om desgevraagd een oordeel te vellen. Dit kan bijvoorbeeld via Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige of Wikipedia:Overleg gewenst.

Een blokkade is altijd preventief en geen straf. Incidenten van lang geleden zijn van geen belang; ze hoeven niet gerapporteerd te worden.

UitzonderingenBewerken

Als je denkt dat een terugdraaiing een uitzondering op de regel vormt door één van de uitzonderingen hieronder is het verstandig om dit op de overlegpagina uit te leggen, omdat de blokkerende moderator misschien weinig van de ruzie afweet.

Terugdraaien van vandalismeBewerken

In geval van vandalisme dat duidelijk niets met de inhoud te maken heeft, geldt de 3RR niet. Een blokkade is echter de beste methode om vandalisme tegen te gaan. Als een artikel door meerdere gebruikers wordt gevandaliseerd, kan het beveiligd worden.

Terugdraaien van geblokkeerde gebruikersBewerken

Geblokkeerde gebruikers die deze blokkade omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van sokpoppen, mogen onmiddellijk worden teruggedraaid, zonder dat de 3RR in werking treedt.

Terugdraaien van pagina's in je eigen naamruimteBewerken

De 3RR geldt niet voor gebruikers die wijzigingen terugdraaien in hun eigen gebruikersnaamruimte (inclusief overleg- en subpagina's), omdat gebruikers zelf mogen bepalen wat op deze pagina's staat. Ook op deze uitzondering gelden echter uitzonderingen. Het verwijderen van waarschuwingen (en ander overleg) of sjablonen als {{sokpop}} en het plaatsen van niet-toegestane teksten op de gebruikerspagina (zoals zeer sterke persoonlijke aanvallen, laster en juridische dreigingen) worden hier wel onder gerekend.

HandhavingBewerken

Als deze regel geschonden wordt, dus als een gebruiker meer dan drie keer in 24 uur op dezelfde pagina terugdraait, kan deze gebruiker voor 24 uur geblokkeerd worden. Alle partijen in een meningsverschil moeten door de moderatoren gelijk behandeld worden.

Verder wordt deze regel gehandhaafd door:

  • Het helpen van gebruikers die deze richtlijn niet kennen;
  • Het geven van het goede voorbeeld door ervaren gebruikers;
  • Het beveiligen van pagina's om bewerkingen te voorkomen.

Schendingen van deze regel kunnen worden gemeld op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige/WP:RB.

Moderatoren die geblokkeerd worden wegens deze regel mogen zichzelf niet deblokkeren. In dat geval wordt hun blokkade verdubbeld.

Betrokkenheid van moderatorenBewerken

Moderatoren horen geen blokkades te plaatsen wegens 3RR als ze zelf betrokken zijn bij het meningsverschil. In plaats daarvan moeten ze, net als andere gebruikers, een verzoek plaatsen op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige of WP:RB.

Ik ben geblokkeerd onder de 3RR. Wat moet ik doen?Bewerken

Ten eerste moet je nakijken of je de 3RR werkelijk hebt geschonden.

  • Als je dat niet hebt gedaan, e-mail je de moderator die je blokkeerde en vraagt beleefd om deblokkade om deze redenen.
  • Als je dat wel hebt gedaan, zal je je blokkade moeten uitzitten.

Ik heb de 3RR geschonden. Wat moet ik doen?Bewerken

Als je per ongeluk de 3RR hebt geschonden en dat later realiseert, of als een andere gebruiker je daarop wijst, kan je je wijziging terugdraaien. Meestal zal dat voldoende zijn om een blokkade te voorkomen.

VoorbeeldBewerken

Stel dat de volgende bewerkingen binnen 24 uur werden gemaakt:

Gebruiker A voegt een zin toe: "Ze zijn de slechtste band ooit."
Gebruiker B verwijdert de zin met de bewerkingssamenvatting "niet NPOV" (1e revert van B)
Gebruiker A draait terug zonder bewerkingssamenvatting (1e revert van A)
Gebruiker B verandert de zin in "Velen beschouwen hen als een slechte band" met de bewerkingssamenvatting "neutraler" (2e revert van B)
Gebruiker A draait terug zonder bewerkingssamenvatting (2e revert van A)
Gebruiker B verandert de zin in "Ze zijn een zeer slechte band" met de bewerkingssamenvatting "minder sterke beoordeling" (3e revert van B)
Gebruiker A draait terug zonder bewerkingssamenvatting (3e revert van A)
Gebruiker B verandert de zin in "Volgens sommige critici zijn ze één van de slechtste bands die er nu zijn" (4e revert van B - het woord "ooit" is weggehaald)

In dit geval heeft gebruiker B de 3RR geschonden, door het woord "ooit" vier keer te verwijderen, terwijl gebruiker A dat niet heeft gedaan. Als B's laatste wijzigingen zou zijn geweest "Volgens sommige critici zijn ze één van de slechtste bands die er ooit zijn geweest", zou hij geen enkel deel van A's tekst hebben verwijderd en daarmee niets hebben teruggedraaid. Deze nadruk op de precieze bewoording, in plaats van de bedoelingen van de gebruikers, lijkt misschien anti-intuïtief, maar het doel van 3RR is het bieden van een objectieve grens voor terugdraaiingen om bewerkingsoorlogen te stoppen. Moderatoren kunnen echter subjectieve beslissingen nemen en in de situatie hierboven beide gebruikers blokkeren als ze vinden dat gebruiker A niet constructief bezig was.

Zie ookBewerken