Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing april 2021

Arbitragecommissieverkiezing april 2021
Overzicht
Voorstelling
Stemming

De Arbitragecommissie bestaat sinds de uitslag van de Arbitragecommissieverkiezing van maart 2021 uit:

Nr Naam Rechten Verkozen Einde termijn
1 Josq september 2020 30 september 2021
2 Vinvlugt maart 2021 31 maart 2022
3 Brimz september 2020 30 september 2021
4 RetroDancer september 2020 30 september 2021
5
6 Mvdleeuw september 2020 30 september 2021
7 Ernie maart 2021 31 maart 2022

Er is een beschikbare zetel die verkiesbaar is voor een termijn tot en met 31 maart 2022. Voor gebruikers die overwegen om zich kandidaat te stellen, heeft de Arbitragecommissie een profiel opgesteld voor arbiters.

SchemaBewerken

24 april 2021 14:30 (CEST) - 8 mei 2021 14:30 (CEST)
Voorstelling: men kan zich hier kandidaat stellen
Vragen en commentaar: men kan hier vragen aan kandidaten stellen
9 mei 2021 14:30 (CEST) - 16 mei 2021 14:30 (CEST)
Stemming: de stemming over de kandidaten
Uitslag: de uitslag op diezelfde pagina.

Stemmen en discussiesBewerken

Een gebruiker heeft stemrecht mits deze:

  1. geregistreerd is op de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. op dit project ten minste één maand voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker heeft gedaan (anders geformuleerd: een bewerking van voor 8 april 2021 14:30 (CEST));
  3. op dit project minstens 100 niet-vandalistische bewerkingen heeft gedaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de kandidaatstellingsronde (tussen 24 april 2020 14:30 (CEST) en 24 april 2021 14:30 (CEST));

Elke stemgerechtigde gebruiker kan per kandidaat maximaal één voor- of tegenstem uitbrengen.

De stempagina is niet bedoeld voor overleg, discussie of zeer uitgebreide stemverklaringen. Korte stemverklaringen zijn toegestaan.

Houd discussies en commentaar beschaafd en beleefd.

Kandidaat stellenBewerken

Artikel 3.2 van de reglementen stelt de volgende voorwaarden aan kandidaten.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:
  1. geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
  2. ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
  3. meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

Voor de tweede voorwaarde stellen de reglementen dus 8 augustus 2020 14:30 (CEST) als peilmoment; voor de eerste en derde voorwaarde geldt het moment van kandideren als peilmoment.

BenoemingenBewerken

Een kandidaat wordt volgens de reglementen benoemd in de arbitragecommissie mits deze:

  1. een percentage van minstens 75% voorstemmen ten opzichte van het totaal aantal geldende stemmen heeft behaald;
  2. de hoogst geëindigde gebruiker is wat betreft het percentage genoemd in sub 1.

Mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de hoogstgeëindigde kandidaat voor een termijn tot 31 maart 2022 benoemd.

CoördinatieBewerken

Deze verkiezing wordt (conform Artikel 3.8 van de reglementen) gecoördineerd door Kippenvlees1 (overleg).