Wet die naturalisaties verleent

In Belgiƫ wordt de naturalisatie volgens artikel 9 van de Belgische Grondwet verleend door de federale wetgevende macht en dit gebeurt dus bij wet. Deze naturalisatiewetten bevatten steeds een lijst van de personen die door die wet de Belgische nationaliteit krijgen.

Deze wet kan, hoewel ze geen echte regels bevat, ook getoetst worden aan de Grondwet door het Arbitragehof. Dit Hof mag echter enkel de grondwettigheid ervan controleren, niet de opportuniteit om bepaalde personen al dan niet de nationaliteit te geven.