West-Palearctisch gebied

ecoregio van het Palearctisch gebied

Het West-Palearctisch gebied (vaak aangeduid als WP of met de Engelse naam 'Western Palearctic') is het westelijke gedeelte van het Palearctisch gebied. Het beslaat Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Oeral is dus behalve de Oostgrens van Europa ook de oostgrens van het West-Palearctisch gebied.

Kaart van het West-Palearctisch gebied

Het West-Palearctisch gebied wordt vaak gebruikt als beschrijving voor het verspreidingsgebied van diersoorten.