Wegingscurves A en C

Een geluidsmeter met een "vlakke" respons zal de sterkte van geluid met lage toonhoogte (bijvoorbeeld 100 Hz) even hard meten als het geluid met hoge toonhoogte (bijvoorbeeld 1000 Hz). Voor het menselijk oor klinkt die lage toon echter zachter. Het trommelvlies samen met hamer, stijgbeugel en het ronde venster gedragen zich als een mechanisch filter met een bepaalde frequentieband. De "-3 dB" frequenties van dit filter bedragen 500 Hz aan de lage kant, en 8000 Hz aan de hoge kant. (-3 dB betekent dat het waargenomen geluidsvermogen bij deze frequenties is gehalveerd) Daarom wordt vaak bij geluidsmetingen een elektronisch filter gebruikt dat net zo verzwakt als het menselijk oor.

Geluid dat is gemeten met een A-filter wordt uitgedrukt in dB(A).

Op te merken is dat de menselijk ervaring van "luidheid" ten opzichte van frequentie niet evenredig is met de sterkte van het geluid. Als het geluid erg hard is (100 dB of meer), dan is de ervaring van de "luidheid" constanter over het hoorbare frequentiegebied (het filter is dan vlakker). Dan kunnen de "B" en de "C" weging gebruikt worden. In de praktijk worden deze wegingen echter maar weinig gebruikt. De meest exacte weging, maar dan ook erg complex, is de phon.

Wegingscurves:

 Nominale     Exacte
 Frequentie   Frequentie A-Weging C-Weging 
                         
  10       10,00   -70,4   -14,3    
  12,5      12,59   -63,4   -11,2    
  16       15,85   -56,7   - 8,5    
  20       19,95   -50,5   - 6,2    
  25       25,12   -44,7   - 4,4    
  31,5      31,62   -39,4   - 3,0    
  40       39,81   -34,6   - 2,0    
  50       50,12   -30,2   - 1,3    
  63       63,10   -26,2   - 0,8    
  80       79,43   -22,5   - 0,5    
  100      100,00   -19,1   - 0,3    
  125      125,9   -16,1   - 0,2    
  160      158,5   -13,4   - 0,1    
  200      199,5   -10,9    0,0    
  250      251,2   - 8,6    0,0    
  315      316,2   - 6,6    0,0    
  400      398,1   - 4,8    0,0    
  500      501,2   - 3,2    0,0    
  630      631,0   - 1,9    0,0    
  800      794,3   - 0,8    0,0    
 1000      1000,0    0,0    0,0    
 1250      1259    + 0,6    0,0    
 1600      1585    + 1,0   - 0,1    
 2000      1995    + 1,2   - 0,2    
 2500      2512    + 1,3   - 0,3    
 3150      3162    + 1,2   - 0,5    
 4000      3981    + 1,0   - 0,8    
 5000      5012    + 0,5   - 1,3    
 6300      6310    - 0,1   - 2,0    
 8000      7943    - 1,1   - 3,0    
 10000     10000    - 2,5   - 4,4    
 12500     12590    - 4,3   - 6,2   
 16000     15850    - 6,6   - 8,5   
 20000     19950    - 9,3   -11,2