Web Services Description Language

bestandsformaat van World Wide Web Consortium

Web Service Description Language, of kortweg WSDL is een XML-taal waarmee de interfaces van webservices kunnen worden beschreven. Over het algemeen zullen deze WSDL-documenten voornamelijk door applicaties gelezen worden en beschikbaar zijn voor aanroepende applicaties.

De binding-style en use van de WSDL bewerken

De WSDL binding beschrijft hoe de service gebruikmaakt van het berichtenprotocol, met name SOAP. Een WSDL SOAP binding kent 2 stijlsoorten: RPC (Remote Procedure Call) of Document. Het gebruik van een SOAP binding is of 'encoded' of 'literal'. Dit uit zich in de structuur van het te verzenden SOAP-bericht. Het is essentieel om te weten met welk soort WSDL-bestand je aan het werk bent. Sommige technieken, zoals JAX-WS ondersteunen alleen document/literal en niet rpc/encoded. En andere technieken vice versa. WS-I (Web Services Interoperability) Basic Profile schrijft het gebruik van document/literal voor. rpc/encoded wordt beschouwd als verouderd en dient niet meer gebruikt te worden.

Een WSDL-document hoeft niet manueel opgesteld te worden. Er zijn voor bijna elke programmeertaal hulpmiddelen aanwezig waarmee WSDL-documenten op eenvoudige wijze gegenereerd kunnen worden, om ze zodoende via SOAP aanroepbaar te maken.

Voorbeeld van een WSDL-bestand bewerken

Hier is een voorbeeld van een gestructureerd WSDL 2.0 document:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://www.w3.org/ns/wsdl" 
       xmlns:tns="http://www.example.com/wsdl20sample" 
       xmlns:whttp="http://www.w3.org/ns/wsdl/http"
       xmlns:wsoap="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"
       targetNamespace="http://www.example.com/wsdl20sample">


<!-- Abstract types -->
  <types>
   <xs:schema xmlns="http://www.example.com/wsdl20sample"
         xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
         targetNamespace="http://www.example.com/wsdl20sample">
         
     <xs:element name="request">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="header" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
               <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="body" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="method" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="uri" type="xs:anyURI" use="required"/>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     
     <xs:element name="response">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="header" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
               <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="body" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="status-code" type="xs:anySimpleType" use="required"/>
        <xs:attribute name="response-phrase" use="required"/>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
   </xs:schema>
  </types>


<!-- Abstract interfaces -->
  <interface name="RESTfulInterface">
   <fault name="ClientError" element="tns:response"/>
   <fault name="ServerError" element="tns:response"/>
   <fault name="Redirection" element="tns:response"/>
   <operation name="Get" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
     <input messageLabel="GetMsg" element="tns:request"/>
     <output messageLabel="SuccessfulMsg" element="tns:response"/>
   </operation>
   <operation name="Post" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
     <input messageLabel="PostMsg" element="tns:request"/>
     <output messageLabel="SuccessfulMsg" element="tns:response"/>
   </operation>
   <operation name="Put" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
     <input messageLabel="PutMsg" element="tns:request"/>
     <output messageLabel="SuccessfulMsg" element="tns:response"/>
   </operation>
   <operation name="Delete" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
     <input messageLabel="DeleteMsg" element="tns:request"/>
     <output messageLabel="SuccessfulMsg" element="tns:response"/>
   </operation>
  </interface><!-- Concrete Binding Over HTTP -->
  <binding name="RESTfulInterfaceHttpBinding" interface="tns:RESTfulInterface" 
      type="http://www.w3.org/ns/wsdl/http">
   <operation ref="tns:Get" whttp:method="GET"/>
   <operation ref="tns:Post" whttp:method="POST" 
         whttp:inputSerialization="application/x-www-form-urlencoded"/>
   <operation ref="tns:Put" whttp:method="PUT" 
         whttp:inputSerialization="application/x-www-form-urlencoded"/>
   <operation ref="tns:Delete" whttp:method="DELETE"/>
  </binding>
  
<!-- Concrete Binding with SOAP-->
  <binding name="RESTfulInterfaceSoapBinding" interface="tns:RESTfulInterface" 
      type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap" 
      wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/"
      wsoap:mepDefault="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/request-response">
   <operation ref="tns:Get" />
   <operation ref="tns:Post" />
   <operation ref="tns:Put" />
   <operation ref="tns:Delete" />
  </binding>
  

<!-- Web Service offering endpoints for both the bindings-->
  <service name="RESTfulService" interface="tns:RESTfulInterface">
   <endpoint name="RESTfulServiceRestEndpoint" 
        binding="tns:RESTfulInterfaceHttpBinding" 
        address="http://www.example.com/rest/"/>
   <endpoint name="RESTfulServiceSoapEndpoint" 
        binding="tns:RESTfulInterfaceSoapBinding" 
        address="http://www.example.com/soap/"/>
  </service>
</description>

Externe links bewerken