Water (trigram)

trigram

Water is een trigram uit het Chinese Boek der Veranderingen. Het trigram stelt het element water voor.

De acht trigrammen van de I Tjing:
☰ Hemel ☱ Meer
☲ Vuur ☳ Donder
☴ Wind ☵ Water
☶ Berg ☷ Aarde

Water

Het ziet er als volgt uit:

-- -- 3 Yin
----- 2 Yang
-- -- 1 Yin

Betekenissen van het trigram:

Met de trigrammen van de I Tjing kunnen de hexagrammen worden samengesteld.