Wapen van Vlaardingerambacht

wapen van voormalige gemeente in Zuid-Holland

Het wapen van Vlaardingerambacht werd op 7 oktober 1818 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Vlaardingerambacht in gebruik bevestigd. Deze was op 1 april 1817 afgesplitst van de gemeente Vlaardingen. De Babberspolder behoorde ook tot de gemeente. Op 1 september 1855 werd de gemeente Zouteveen toegevoegd, wat geen verandering van het wapen met zich meebracht. Op 1 augustus 1941 is de gemeente opgeheven en toegevoegd aan het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Schipluiden. Het wapen van Vlaardingerambacht is daardoor komen te vervallen. In de wapens van deze gemeenten zijn geen elementen uit het wapen van Vlaardingerambacht overgenomen.[1]

BlazoeneringBewerken

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

"Gevierendeeld : het 1e en 4e van lazuur, beladen met een zespuntige ster van zilver; het tweede en derde van goud, beladen met 3 groene klaverbladen, geplaatst 2 en 1.[2]"

De heraldische kleuren lazuur (blauw), zilver (wit), goud (geel) en sinopel (groen).

GeschiedenisBewerken

De herkomst van het wapen is onbekend. Diverse bronnen geven als wapen voor de ambachtsheerlijkheid Vlaardingerambacht het wapen van Vlaardingen, waarschijnlijk omdat deze stad de heerlijke rechten van Vlaardingerambacht bezat.