Hoofdmenu openen

Om de gevaren aan te duiden die in de WMS vastgelegd en bepaald zijn, zijn er labels ontwikkeld. Deze labels dienen (in combinatie met de waarschuwingszinnen) op een verpakking te worden aangebracht alvorens een stof of preparaat aangeboden mag worden.

Als een product een waarschuwingszin of label verplichting heeft, dient er ook een Veiligheidsinformatieblad geleverd te worden. Er is een verplichte koppeling tussen de R-zinnen en de gebruikte etiketten

GHSBewerken

Omdat de (Wms) sinds 1 juni 2008 is ingetrokken door de inwerkingtreding van de Europese Verordening REACH in 2007, zullen de etikettering van gevaarlijke stoffen - zoals voorheen geregeld in de Wms - de komende jaren wijzigen door het van kracht worden van de Europese verordening GHS.