Voortgezet speciaal onderwijs

(Doorverwezen vanaf Voortgezet Speciaal Onderwijs)

Voortgezet speciaal onderwijs, kortweg vaak vso-school genoemd, is een vorm van onderwijs opgedeeld in vier clusters.

Op vso-scholen is specifieke aandacht voor de handicap van leerlingen. Hierdoor heeft de leerling de mogelijkheid om aan dezelfde eindtermen te voldoen als in regulier onderwijs. Dit gaat eventueel gepaard met een verlenging van de schooltijd, waardoor er meer tijd is voor het aanleren van vaardigheden. Binnen het speciaal onderwijs zijn er vaak kleine klassen en docenten die zijn gespecialiseerd in dit type onderwijs en leerlingen.

Tot 1998 heette het vso: voortgezet bijzonder onderwijs (vbo)