Vooraan Bijna-vooraan Midden Bijna-achteraan Achteraan
Gesloten
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Bijna-gesloten
Gesloten-midden
Midden
Open-midden
Bijna-open
Open
Klinkerdriehoek met gesproken, aanklikbare klinkers

Een voorste klinker of voorklinker is een klinker waarvan de articulatie zover mogelijk naar voren in de mond is gelegen, zonder dat er evenwel sprake is van enige afsluiting van het spraakkanaal waardoor de articulatie in die van een medeklinker zou veranderen. Voorste klinkers worden ook wel "helder" genoemd, omdat hun klank over het algemeen als helderder worden ervaren dan die van achterste klinkers.

In het Internationaal Fonetisch Alfabet worden de volgende negen voorklinkers onderscheiden:

Effecten op voorafgaande medeklinkers bewerken

  Zie Palatalisatie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de geschiedenis van veel talen hebben voorklinkers de articulatie van met name velaren en alveolaren beïnvloed. Deze medeklinkers zijn hierdoor zijn veranderd in palatalen en postalveolaren.