Volkslied van Transvaal

Het Volkslied van Transvaal was het volkslied van de Zuid-Afrikaansche Republiek, dat ook als Transvaal bekend is. Dit was een van de meest belangrijke onafhankelijke Nederlandstalige Boerenrepublieken.

De Vierkleur; de vlag van de Zuid-Afrikaansche Republiek
Het bladmuziek van het Transvaalse Volkslied

De woorden en muziek van het Transvaalse Volkslied is door de Nederlandse dichteres Catharina van Rees geschreven en dit dateert uit 1875, wat nog voor de Britse annexatie uit 1877 is. Ze schreef het lied op aanvraag van staatspresident Burgers van de Zuid-Afrikaansche Republiek, toen deze door Europa reisde. De aanwezigheid van de term Transvaal duidt waarschijnlijk op het feit dat het volkslied vóór de opstand van 1880-1881 geschreven is. Tijdens deze opstand is de term "Transvaal" verworpen en heeft deze plaatsgemaakt voor de Zuid-Afrikaansche Republiek. De verwerking is gedaan door G. G. Cillié.[1]

De tekstBewerken

Transvaalse Volkslied

Kent gij dat volk vol heldenmoed
En toch zo lang geknecht?
Het heeft geofferd goed en bloed
Voor vrijheid en voor recht
Komt burgers! laat de vlaggen wapp'ren
Ons lijden is voorbij
Roemt in de zege onzer dapp'ren
Dat vrije volk zijn wij!
Dat vrije volk, dat vrije volk
Dat vrije, vrije volk zijn wij!


Kent gij dat land zo schaars bezocht
En toch zo heerlijk schoon
Waar de natuur haar wond'ren wrocht
En kwistig stelt ten toon?
Transvalers! laat ons feestlied schallen
Daar waar ons volk hield stand
Waar onze vreugdeschoten knallen
Daar is ons vaderland!
Dat heerlijk land, dat heerlijk land
Dat is, dat is ons vaderland!


Kent gij die Staat, nog maar een kind
In 's werelds Statenrij
Maar toch door 't machtig Brits bewind
Weleerd verklaard voor vrij?
Transvalers! edel was uw streven
En pijnlijk onze smaad
Maar God die uitkomst heeft gegeven
Zij lof voor d'eigen Staat!
Looft onze God! looft onze God!
Looft onze God voor land en Staat!

Bronnen, noten en/of referentiesBewerken

  1. Flags of the World Transvaalse Volkslied, Bezocht op 9 april 2007