Vlag van Nieuwegein

vlag van gemeente in de provincie Utrecht, Nederland

De vlag van Nieuwegein werd op 30 april 2002 tijdens de festiviteiten rondom Koninginnedag voor het eerst gehesen. Dit werd gedaan door de toenmalige burgemeester Cor de Vos, ondersteund door Scouting Vreeswijk. De nieuwe vlag vervangt hiermee de oude, die werd vastgesteld op 24 juni 1976. De vlag is goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel.

Vlag van de gemeente/stad Nieuwegein
Vlag van de gemeente/stad Nieuwegein
Oude vlag van Nieuwegein
Oude vlag van Nieuwegein

Deze nieuwe vlag verenigt de vlaggen van de voorheen zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk. In de vlag wordt de samensmelting van de dorpen gesymboliseerd. De golven verwijzen naar de binnenvaart-historie van Vreeswijk. Het kasteel is een verwijzing naar de vele kastelen die de dorpen hadden. Voor een goede herkenbaarheid is de stadsvlag zo eenvoudig mogelijk gehouden. De hoogte en lengte verhouden zich als 2:3. Vreeswijk heeft ook nog zijn eigen vlag. Beide vlaggen mogen jaarrond gebruikt worden en iedereen kan er vrij gebruik van maken.

Bij het ontwerpen van een nieuwe vlag van een gemeente worden de kleuren en emblemen van het bestaande wapen als basis gebruikt. Het wapen van de gemeente Nieuwegein is verleend bij Koninklijk Besluit van 4 maart 1972, nr. 31.

Tijdens het 50 jarig jubileum van Nieuwegein in 2021 is een nieuwe vlag gepresenteerd. Uitleg vlag: Blauwe golven die symbool staan voor het water, markeren de achtergrond van de vlag. Voorop het wapen van Nieuwegein en onder zijn de zeer markante bouwwerken van Nieuwegein inclusief een verwijzing naar het 50 jarig bestaan weergegeven.

Zie ookBewerken