De vlag van Burgh werd nimmer officieel vastgesteld als gemeentelijke vlag van de gemeente Burgh in de Nederlandse provincie Zeeland, maar werd wel als zodanig gebruikt. De beschrijving luidt:

Vexillologisch symbool voor een vlag zoals die in de praktijk wordt uitgevoerd?Vlag van Burgh
(1938-1961)

Vier banen van gelijke hoogte van geel, rood, blauw en wit, met in het kanton het gemeentewapen.

Deze vlag was in 1938 een van de defileervlaggen ter gelegenheid van het defilé in Amsterdam, gehouden ter ere van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

In 1961 ging Burgh op in de gemeente Westerschouwen, nu onderdeel van gemeente Schouwen-Duiveland. De vlag is daardoor als gemeentevlag komen te vervallen.

Verwante afbeelding bewerken