Vlaams Instituut voor de Zee

Erfgoedorganisatie in België

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Dit onderzoeksonderondersteunend instituut is gevestigd in Oostende en beheert het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 'RV Simon Stevin' ( tot 2011 'RV Zeeleeuw' ).

Dit instituut beheert ook de databank World Register of Marine Species, een gezaghebbende gegevensbank met de taxonomie van ongewervelde mariene soorten, dagelijks bijgehouden door experte taxonomen van over de gehele wereld. Deze gegevensbank dient als basis voor de meeste andere gevensbanken die hetzelfde onderwerp behandelen. De gegevens uit deze databank worden vrijgegeven onder de licentie Creative Commons Attribution 3.0, waardoor ze ook bruikbaar zijn in wikipedia.

Het VLIZ is een vzw opgericht in 1999. Het bestuur van het VLIZ bestaat uit een Algemene vergadering, een Raad van bestuur (14 leden) en een Wetenschappelijke Commissie. Sinds de oprichting in 1999 staat het VLIZ onder leiding van directeur Jan Mees.

Externe linkBewerken