Vetorecht

(Doorverwezen vanaf Veto)
Voor de Leuvense studentenkrant zie Veto (studentenkrant)

Een vetorecht is het recht van een natuurlijk of rechtspersoon om een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, te verbieden. Als het vetorecht wordt uitgeoefend, betekent dat dat er een verbod is om het besluit uit te voeren. Veto is Latijn voor 'ik verbied'.

BetekenisBewerken

Een vetorecht betekent dat een persoon of representant kennelijk een stem moet hebben die belangrijker is dan een besluit bij meerderheid van stemmen.

SoortenBewerken

Er zijn verschillende situaties te onderscheiden:

  • Slechts enkele van de stemgerechtigden hebben een vetorecht.
  • Alle stemgerechtigden hebben een vetorecht: voor de besluitvorming is unanimiteit vereist.
  • Buiten de kring van stemgerechtigden heeft een persoon of instantie een vetorecht.

VoorbeeldenBewerken

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben de permanente leden vetorecht.

In de Verenigde Staten heeft de president vetorecht over besluiten van de senaat en het congres, en zo'n veto kan alleen worden ontkracht als er een 2/3 meerderheid voor het voorstel kan worden gewonnen.

OpmerkingenBewerken

  • Als een gekwalificeerde meerderheid nodig is voor de besluitvorming, dan heeft een gekwalificeerde minderheid in feite een vetorecht.
  • Een Poolse landdag is een spreekwoordelijk voorbeeld van de besluiteloosheid die kan ontstaan als elke stemgerechtigde een vetorecht heeft.
  • Nota Bene: er is verschil tussen het uitoefenen van het stemrecht en het uitoefenen van het vetorecht. Men kan tégen een voorstel stemmen en tevens besluiten om te berusten in de uitkomst en het vetorecht niet uit te oefenen.