Verwoest huis op Noord

Verwoest huis op Noord was een tijdelijke installatie of kunstwerk gemaakt door Marjan Teeuwen in het restant van een voor sloop bestemde portiekflat uit de jaren zestig van Rochdale in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord. Na de sloop was een deel van het gebouw met 14 portiekwoningen aan aan de Wieringerwaardstraat en de IJdoornlaan tijdelijk blijven staan voor het kunstproject.

IJdoornlaan enkele jaren geleden toen alle gelijksoortige portiekflats er nog stonden, alleen de achterste twee portiekflats staan er nu nog, het kunstwerk bevond zich in het linker deel van de voorste portiekflat

In het karkas van het gebouw waren de vloeren scheef gezet of verzakten ze. De wanden waren bijna allemaal verdwenen en de vloeren liepen loodrecht naar beneden en waren daarmee weer een wand. Alles stond en was daarbij schots en scheef en chaotische of juist zorgvuldig geordend tot architectonische schulpturen. Er werd gebruikgemaakt van materialen uit de sloopflat zelf aangevuld met materiaal van buiten. De zo ontstane situatie was uitgangspunt voor een nieuw artistiek beeld.

Het kunstwerk was tot stand gekomen met geld van het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsdeel Noord. Rochdale en het sloopbedrijf verleenden medewerking op bouwkundig gebied. Ook werd er een film over het project gemaakt en een publicatie uitgebracht.

Het kunstwerk was van 29 maart 2014 tot 15 juni 2014 tegen een kleine vergoeding op zaterdag en zondagmiddag toegankelijk met een rondleiding alsmede elke eerste vrijdagmiddag van de maand. Na afloop werd het kunstwerk met het restant van de portiekflat gesloopt en komen op de plek 80 eengezinswoningen en later ook nog 40 appartementen voor in de plaats.

Het was niet de eerste installatie van soortgelijke strekking in een voor sloop bestemd pand. Al eerder maakte ze soortgelijke installaties in een snackbar in Den Bosch, een houten huis in Siberië, een woningbouwcomplex in Amsterdam Slotervaart en een vooroorlogs huis in Bloemhof in Rotterdam.