Vervoerder

Een vervoerder is een onderneming die gespecialiseerd is in het vervoeren van goederen of personen. Dat transport kan geschieden via de weg, spoor, water, lucht, via een pijpleiding of een combinatie van deze. Een vervoerder van goederen werkt in opdracht van verladers.

Zie ookBewerken