Verspenen

Bij het verspenen worden de dicht op elkaar staande kiemplanten uit de grond of uit kweektrays gehaald en apart al of niet in potjes gezet. Meestal gebeurt dit als de eerste twee ware bladeren, dit zijn de eerste blaadjes na de kiemblaadjes, tevoorschijn zijn gekomen. De planten worden tot de wortelhals in de grond gezet. Verspeende planten zijn steviger en hebben een beter wortelgestel.

Verspeenbare planten van knolselderij
Verspeende weeuwenplanten half december. Rechts bloemkool, links broccoli

Vroeger werd soms tot drie keer verspeend. Tegenwoordig wordt in de professionele teelt door het betere zaad, door de pilleertechniek en de hoge arbeidskosten veel direct met zaaimachines in een zaaitray (of rechtstreeks in een pot) gezaaid. Bij zeer fijnzadige soorten, zoals tabak en sommige cactussoorten, moet nog wel verspeend worden. Ook bij de nog sporadisch voorkomende weeuwenteelt van bloemkool wordt nog wel verspeend.

Professionele tuinbouwBewerken

In de professionele tuinbouw worden vrijwel alle planten verspeend: De jonge plantjes worden in multiceltrays gezaaid of gestekt en worden vervolgens verspeend naar een groter volume: een pot of een tray met grotere cellen. Vaak worden de jonge plantjes ingekocht van gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven. Steeds vaker gebeurt het verspenen automatisch door verspeenrobots. Sommige verspeenrobots zijn uitgerust met een optisch systeem dat de jonge plantjes in verschillende categorieën indeelt. De niet opkweekbare plantjes worden dan niet verspeend.