Hoofdmenu openen

Op 5 mei 1949 werd het Verdrag van Londen ondertekend, waarmee de Raad van Europa (RvE) werd opgericht.

De volgende tien landen zetten hun handtekening onder dit verdrag:

Later traden nog meer leden toe tot de RvE.