Verdrag van Küçük Kaynarca

Het Verdrag van Küçük Kaynarca maakte een einde aan de Russisch-Turkse oorlog van 1768 tot 1774, die in een nederlaag voor het Ottomaanse rijk eindigde. Het Russisch-Turkse verdrag werd gesloten op 21 juli 1774 in Küçük Kaynarca, een plaats in de Dobroedzja, die toen Turks grondgebied was. Tegenwoordig ligt Küçük Kaynarca in Bulgarije en heet het Kaïnardzja.

In het verdrag van verdrag van Küçük Kaynarca moest het Ottomaanse rijk het rood-groen gearceerde gebied direct afstaan. Het Krimkanaat (geel-groen) werd onafhankelijk en in 1783 geannexeerd
Een plaquette op de plek van de ondertekening van het verdrag in 1774, dorp Kaïnardzja, Bulgarije

Tot de bepalingen in het verdrag behoorden:

Zie ookBewerken