Ventweg

Weg die parallel loopt aan hoofdweg

Een ventweg is een weg die parallel loopt aan een andere weg, de zogenaamde hoofdweg. Meestal gaat het bij de hoofdweg om een doorgaande weg.

Groningen, ventweg aan de Bedumerweg

Het lokale verkeer maakt gebruik van de ventweg, die zijn naam ontleent aan de handelaren die hun waren aan de ventweg verkochten (venten) aan de bewoners. Aan ventwegen zijn ook vaak parkeerplaatsen te vinden. Langs een weg kunnen twee ventwegen liggen, aan weerszijden van de hoofdweg.

Een ventweg ontstaat vaak doordat een nieuwe doorgaande weg wordt aangelegd naast de oorspronkelijke, smallere weg, waarbij de oorspronkelijke weg blijft liggen om toegang te bieden tot de aanliggende huizen en bedrijven (ten minste aan één kant van de weg; aan de andere kant moeten ze immers afgebroken worden voor de nieuwe weg).

Een voorbeeld is de Bedumerweg in Groningen die aan weerszijden ventwegen heeft.