veenweg uit het Neolithicum bij Campemoor, Duitsland

Een veenweg (ook: veenbrug) is een veelal uit de prehistorie (Neolithicum tot IJzertijd) stammende weg door het veen, die bestaat uit dwars op de wegrichting liggende houten boomstammetjes (een knuppelpad), planken (een vlonderpad), vlechtwerk of combinaties van deze drie.[1] Er zijn ook enkele stenen veenwegen bekend, maar deze stammen uit latere perioden.

De functie van de wegen was waarschijnlijk om droge, hoger gelegen gebieden in het moeras met elkaar te verbinden. Van enkele veenwegen wordt ook vermoed dat deze een rituele functie hadden.

Enkele wegen zijn opgegraven en in kaart gebracht.

Lijst van veenwegen in NederlandEdit