Een vanggewas kan een groenbemestingsgewas zijn dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan. Andere vanggewassen worden gebruikt bij het spuiten van pesticiden en het lokken van ongewenste organismen.

Bladkool is een veelgebruikt vanggewas

Uitspoeling

bewerken

Vanggewassen die geschikt zijn voor uitzaai na de oogst van akkerbouwgewassen om uitspoeling tegen te gaan:

Deze gewassen kunnen voor de winter aanvangt nog voor voldoende grondbedekking zorgen.

Een alternatief is om bij het zaaien van de snijmais er Italiaans raaigras of Engels raaigras tussen te zaaien.

Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond direct na de oogst van snijmaïs een vanggewas in te zaaien om uitspoeling tegen te gaan.

Barrièrewerking

bewerken

Een barrière van aaneengesloten bomen, struiken of andere gewassen kan als vanggewas dienen. Ze gaat verwaaiing van chemische bestrijdingsmiddelen of over het blad gespoten meststoffen tegen. Zo'n vanggewas moet ten minste even hoog zijn als de hoogste spuitdop van de spuitmachine.

Gewasbescherming

bewerken

Een vanggewas kan organismen, zoals insecten en aaltjes lokken en er zo voor zorgen dat het hoofdgewas niet of minder aangetast wordt. Zo wordt bladrammenas ingezet bij de bestrijding van het bietencystenaaltje en aardappelmoeheid.