Vanaheim (Oudnoords Vanaheimr) is het rijk van de Wanen (vruchtbaarheidsgoden) of Wanen. Zij zijn de oudste tak van de twee godenfamilies in de Noordse mythologie. De andere, jongere familietak is de Asen (strijdgoden) of Asen, die in Asgaard wonen, ver van Vanaheim vandaan.

De negen werelden uit de Noordse mythologie

Kort na de schepping vochten de Wanen en de Asen om de oppermacht. Na de overwinning van de Asen werd de vrede vastgelegd door een uitwisseling van een aantal goden aan weerskanten. De Wanen stuurden de zeegod Njörðr en zijn twee kinderen Freyr en Freya evenals de wijze Kvasir naar Asgard. De Asen stuurden Hœnir en de wijze Mímir naar Vanaheim.