Urban (letterlijk: stedelijk) is een term die vanaf de jaren 1980 gebruikt wordt om muziek- en cultuurstromingen aan te duiden die verband houden met hiphop, rap en r&b. De term is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar in grote steden als New York de straatcultuur opbloeide. Letterlijk wordt met urban niets anders dan straatcultuur bedoeld.

Urban is een cultuurstroming die met name gebezigd wordt door niet-blanken. In de Verenigde Staten zijn vooral Afro-Amerikanen en Latino's urbanartiesten. In Nederland en België vooral etnische groepen als (afstammelingen van) Afrikanen, Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken. Toch zijn hier ook uitzonderingen op, zoals rappers Eminem en Brainpower.