De uraniumreeks of uraanreeks is een vervalreeks, waarbij het radioactieve isotoop uranium-238 in 14 vervalreacties vervalt tot het stabiele isotoop lood-206.

Het verval verloopt via thorium-234 (Th) en protactinium-234 (Pa) naar uranium-234 (U), vervolgens via thorium-230, radium-226 (Ra) en radon-222 (Rn) naar polonium-218 (Po), via lood-214 (Pb) en bismut-214 (Bi) naar polonium-214 en dan via lood-210 en bismut-210 naar polonium-210, welke als laatste vervalt tot lood-206.

De reacties zijn als volgt:

Zie ookBewerken