Unovis is een Russische kunstenaarsvereniging, opgericht in 1919. Centraal in de vereniging stond Malevich. In deze groep heeft Malevich zijn ideeën verder ontwikkeld. Andere actieve leden waren El Lissitzky, Yermolayeva, Nina Kogan, Lev Yudin, Ilya Chasnik en Nikolai Suyetin.

Groep Unovis-leden ca. 1920

De groep is actief gebleven zo lang als Malevich in Vitebsk verbleef. In 1922 vertrok het grootste deel van de groep. In Petrograd werden nog wel pogingen gedaan om Unovis weer leven in te blazen, maar dat lukte niet. De activiteiten van Unovis werden grotendeels overgenomen door Ginkhuk.

Unovis baseerde zich op het idee van "de collectieve arbeid", samen werken aan de ontwikkeling van de kunst. Unovis wilde het werkterrein van de kunst verbreden

  • traditionele kunst: opzetten van nieuwe kunstvormen, met name door het opzetten van projecten
  • toegepaste kunst: definiëren van een nieuwe nuttigheidsleer, gebruik van de kunst in decoraties, in posters
  • agitprop: opzetten van tentoonstellingen, geven van lezingen over de nieuwe kunst
  • onderwijs: opzetten van nieuwe studieprogramma's
  • wetenschap: onderzoek / experimenten met kleur en compositie.

Unovis is duidelijk getekend door haar omgeving, de Sovjet-Unie vlak na de revolutie. Unovis werd geleid door een creatief comité (tvorkom), en toen er in andere steden ook Unovis-groepen ontstonden werd het creatieve comitié in Vitebsk het Centraal Creatief Comité.

Het Suprematisme was de stroming van Malevich en Unovis, daartegenover stond het Constructivisme van Tatlin en INKHUK. Binnen de objectloze kunst waren de twee stromen in Rusland elkaars tegenpolen, Tatlin en Malevich bestreden elkaar met overgave.