Universitas 21

organisatie uit Verenigd Koninkrijk

Universitas 21 is een internationaal netwerk van onderzoeksintensieve universiteiten. Het netwerk werd opgericht in 1997 als een “internationaal referentiepunt en bron voor strategisch denken over zaken van globaal belang”.

"Universitas 21" telt momenteel 21 universiteiten in 12 verschillende landen. In totaal zijn er 500.000 studenten en 40.000 academici en onderzoekers betrokken bij de universiteiten die lid zijn van dit netwerk. De universiteiten hebben tezamen meer dan 2 miljoen alumni. In november 2007 werd de Universiteit van Delhi lid, het eerste en enige lid uit Zuid-Azië.

De universiteiten werken op veel gebieden samen, onder andere middels uitwisselingsprogramma’s.

In 2001 werkte "Universitas 21" samen met Thomson Learning voor het vormen van een online universiteit genaamd Universitas 21 Global (U21Global). Het hoofdkwartier van deze universiteit bevindt zich in Singapore.

bewerken