Unitary authority

De unitary authorities in Engeland

Een unitary authority (u.a.) is een type lokale overheid, verantwoordelijk voor alle lokale overheidsfuncties binnen het gebied. Zij stuurt lagere overheden aan en draagt verantwoordelijkheid voor wat deze lagere overheden doen. In het algemeen beslaan unitary authorities grote plaatsen of steden die groot genoeg zijn om onafhankelijk van een county of regionale bestuurlijke eenheid te kunnen functioneren.

In een unitary authority is de functie van twee bestuurslagen in één bestuur verenigd, bijvoorbeeld die van het graafschap (county) en het district in Engeland (een traditioneel graafschap is verdeeld in districten). Unitary authority's komen voor in het Verenigd Koninkrijk en in Nieuw-Zeeland.

Verenigd KoninkrijkBewerken

Een unitairy authority kan op twee manieren ontstaan zijn:

Vanuit een stadsdistrict
Een stadsdistrict van een graafschap is omgevormd tot u.a. Het blijft behoren tot het graafschap, maar wordt bestuurlijk gezien autonoom. Het stadsbestuur is dus bevoegd beslissingen te nemen los van de county-council (bestuur van het graafschap). Maar bijvoorbeeld op het gebied van politie blijft de u.a. ondergeschikt aan het graafschap. Ook blijft een u.a. onder gezag staan van de Lord Lieutenant (het Britse equivalent van de commissaris van de Koning(in) of gouverneur) van het graafschap waartoe zij behoren. In de jaren 90 zijn veel steden (districten) omgevormd tot unitary authority's. Als alle districten werden omgevormd tot een u.a., werd de county-council opgeheven. Deze unitary authority's zijn in de plaats gekomen voor de in de jaren 70 afgeschafte county boroughs.
Vanuit een graafschap 
Sommige graafschappen met weinig inwoners, zoals Rutland, Herefordshire en Isle of Wight zijn als geheel omgevormd tot een unitary authority. In dit geval werden de districten opgeheven, een u.a. kent namelijk niet de onderverdeling in districten, maar is direct in gemeenten opgedeeld. In dit geval is de unitary authority dus tegelijkertijd een graafschap, met een eigen Lord Lieutenant.