Uniciteit

Uniciteit betekent in de wiskunde en logica dat een eigenschap voor precies één element van een verzameling geldt. De bijbehorende unieke existentiekwantor wordt genoteerd als .

VoorbeeldBewerken

De volgende uitspraak is waar: er is precies één positief reëel getal x zodanig dat  . Dit geldt namelijk voor  . Wiskundigen noteren dit als:

 

De volgende uitspraak is echter onjuist: er is precies één reëel getal x zodanig dat  . Dit geldt namelijk voor   en  . Dat er niet precies één reëel getal x is zodanig dat   (dus dat er nul of ten minste twee zijn) wordt genoteerd als:

 

In het eerste geval geldt unieke existentie, in het tweede geval niet.

Zie ookBewerken