Uitvoer (automatisering)

automatisering

De uitvoer is het begrip in de informatica voor de weergave van de resultaten die door een computer zijn berekend. De apparatuur die bij een computer worden gebruikt om daar de in- en uitvoer mee mogelijk te maken wordt randapparatuur genoemd. Randapparatuur bedoeld voor de uitvoer zijn bijvoorbeeld:

Apparatuur, die zowel voor in- als voor uitvoer geschikt is, hoewel die voor een groot deel door de USB-stick en door online diensten is vervangen: