Uitvinding

uniek of nieuw apparaat, methode, samenstelling of proces

Een uitvinding is een ontdekking van een idee, product, materiaal, methode of proces, opzettelijk of toevallig. Dit kan geheel nieuw idee zijn, maar ook een nieuwe combinatie van oude ideeën, of een oud idee met een nieuwe toepassing. Het proces van innovatie omvat niet alleen de uitvinding zelf, maar ook de voorafgaande ontwikkelingen en het traject om de uitvinding toe te passen.[1]:605 Voorbeelden zijn de lamp, die het mogelijk maakt licht te maken zonder vuur, en de stoommachine, die de basis vormt van vele andere machines. Uitvinding is ook het proces dat een uitvinding als resultaat heeft (het uitvinden). Een uitvinding stelt de mens in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De persoon die de uitvinding doet, is een uitvinder.

Het patent waarmee de uitvinding van de gloeilamp wereldkundig werd gemaakt
Bioscoopjournaal uit 1973 over opmerkelijke uitvindingen

Juridisch begripBewerken

Het juridische uitvindingsbegrip staat centraal in het octrooirecht: een uitvinding is datgene waarvoor octrooi verleend kan worden. Zoals vaker in het recht, komt dit begrip niet precies overeen met het spraakgebruik. Een octrooieerbare uitvinding is volgens het Europees Octrooiverdrag kort gezegd een voorziening die nieuw en inventief is (dat wil zeggen dat zij nog niet bekend of beschikbaar was, en niet voor de hand lag voor de relevante vakman), en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid.[2]

Uitvindingen?Bewerken

Regelmatig worden zaken als het wiel, menselijke vuurbeheersing, landbouw en metaalbewerking als uitvinding gepresenteerd, maar er is een toenemende terughoudendheid om deze zaken op deze manier te benaderen. Veelal betrof dit langdurig processen zonder vaststaand einddoel. Zo was domesticatie een iteratief proces en zeker in het begin een onbedoeld gevolg van de cultivatie van planten en dieren die aangetrokken werden door de menselijke omgeving. Het technologisch determinisme van de negentiende en vroege twintigste eeuw heeft veel van deze processen gebruikt om tot periodiseringen te komen.[3] In de archeologie wordt het begrip uitvinding dan ook wel gezien als anachronisme, iets wat versterkt wordt door nationalistische tendensen om gezien te worden als oorsprongsland.[1]:604-606

Zie ookBewerken

LiteratuurBewerken

NotenBewerken

  1. a b Radivojević; Roberts (2021)
  2. J.L.R.A. Huydecoper e.a., Industriële eigendom. Deel 1. Bescherming van technische innovaties, Deventer: Wolters Kluwer 2016, nrs. 3.3.1.1, 3.3.3.1 en 3.3.4.2.
  3. Childe, V.G. (1944): 'Archaeological ages as technological stages' in Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Volume 74, No. 1/2, p. 7–24
Wikiquote heeft een of meer citaten van of over Uitvinding.