Uittreksel uit het strafregister Model 595

Het uittreksel uit het strafregister Model 595[1] is een officieel Belgisch document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt bepaalde vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model)
Artikel 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten)
Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel')

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat kan worden aangevraagd voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen een burger een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer deze burger een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

De burger die in België woont of verblijft, vraagt dit uittreksel aan in zijn gemeente. Wie niet aan die voorwaarde voldoet, of gerechtelijke overheden, gemachtigde administratieve instanties en rechtspersonen vragen een uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie.

Sinds april 2020 zijn de uittreksels uit het strafregister voorzien van een QR-code en internetadres, waarmee men de echtheid van het document kan controleren.[2]