Uitrustingsgetal

een dimensieloos getal waarop men zich baseert om het aantal benodigde schakels en ankers te bepalen voor een specifiek schip

Het uitrustingsgetal is een dimensieloos getal waarop men zich baseert om het aantal benodigde schakels en ankers te bepalen voor een specifiek schip.

Dit getal wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:[1]

Uitrustingsgetal = ∆2/3 + 2 h B + A/10

waarbij

∆ : deplacement van het schip in ton, bij zomerdiepgang
h: hoogte vanaf de zomerdiepgang tot het hoogste punt van de accommodatie
B: breedte in meters van het schip zonder de scheepshuid (moulded breadth)
A: oppervlakte in m² van de romp en accommodatie boven de zomerdiepgang