Uitputtingszone

In de halfgeleidertheorie is een uitputtingszone, verarmingsgebied of depletielaag, een gebied in een pn-overgang waarin zich geen meerderheidsladingsdragers bevinden, waarin de meerderheidsladingsdragers uitgeput zijn. In een uitputtingszone is dus geen ladingstransport mogelijk, zodat de uitputtingszone een elektrisch isolerende laag vormt.

pn-overgang voor diffusie (boven), en na evenwicht (onder)

Een uitputtingszone vormt zich doordat de vrije elektronen in het n gedoteerde materiaal zich begeven (diffunderen) naar het p gedoteerde materiaal, waar zij gevraagd zijn; men zegt: de vrije elektronen recombineren met de vrije gaten in het p-materiaal. Het n-materiaal wordt zo positief geladen en het p-materiaal negatief. Het daardoor gevormde elektrische veld werkt de diffusie tegen, zodat een evenwichtssituate ontstaat, die overigens temperatuurafhankelijk is.