U zij de glorie

psalm

U zij de glorie is een christelijk lied. Het lied is een vertaling van het Franstalige lied À toi la gloire, dat in 1884 door Edmond Budry (1854-1932) werd geschreven. De melodie is uit het oratorium Judas Macabaeus van Georg Friedrich Händel (1685-1759). De Nederlandse berijmde vertaling is van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995). Deze is onder andere te vinden in de Opwekkingsbundel als lied 213.

Het lied wordt vaak bij huwelijken en begrafenissen gezongen en is een standaard onderdeel van de Heilige Missen met Pasen. Bekend zijn de uitvoeringen tijdens de huwelijken en begrafenissen van het Nederlands koningshuis. Bij deze koninklijke gelegenheden wordt overigens vaak de originele Franse tekst gezongen.

TekstBewerken

Originele Franse tekst Letterlijke vertaling Nederlandse berijming

1. À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

1. Aan U de glorie, O Herrezene!
Aan U de overwinning, in eeuwigheid!
Stralend van licht is de engel neergedaald,
hij rolt de steen van het overwonnen graf.
Aan U de glorie, O Herrezene!
Aan U de overwinning, in eeuwigheid!

2. Zie hem verschijnen, Hij is het, het is Jezus,
uw Redder, uw Meester, o twijfel niet meer!
Wees verheugd, volk van de Heer,
en herhaal zonder ophouden: Christus is Overwinnaar!
Aan U de glorie, O Herrezene!
Aan U de overwinning, in eeuwigheid!

3. Zou ik nog vrezen? Hij leeft voor altijd,
Hem aanbid ik, de Prins van vrede;
Hij is mijn Overwinning, mijn machtige Toeverlaat,
mijn Leven en mijn Glorie: Nee ik vrees niets!
Aan U de glorie, O Herrezene!
Aan U de overwinning, in eeuwigheid!

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

TV programmaBewerken

Van 1978 tot 1990 bracht de NCRV-televisie een programma genaamd "U zij de glorie." Hierin werd koor- en samenzang ten gehore gebracht. Tot de presentatoren behoorden onder anderen Lisette Hordijk en Jan Stolk.

  Zie de categorie See, the conqu'ring hero comes van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.