UTC+9 is de tijdzone voor:

Tijdzone UTC+9
Landen en gebieden met UTC+9 als standaardtijd
Landen en gebieden zonder zomertijd
Land of gebied Halfrond Tijdzonenaam
Vlag van Indonesië Indonesië (Oostelijk deel)
- Molukken
- Papoea
- West-Papoea
N/Z Oostelijke Indonesische Standaardtijd of Waktu Indonesia Timur (WIT)[1]
Vlag van Japan Japan N Japanse Standaardtijd (JST)
Vlag van Noord-Korea Noord-Korea[2] N Pyongyang-tijd (PYT)
Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea N Koreaanse Standaardtijd (KST)
Vlag van Oost-Timor Oost-Timor Z Oost-Timorese Tijd (TLT)[3]
Vlag van Palau Palau N Palautijd (PWT)
Vlag van Rusland Rusland (zone 8)
- oblast Amoer
- oblast Tsjita
- Jakoetië (Westelijk deel, inclusief Jakoetsk)
N Jakoetsktijd (YAKT)
Landen en gebieden met zomertijd
Land of gebied Halfrond Tijdzonenaam
Vlag van Mongolië Mongolië (Zone 3)
- ajmag Dornod
- ajmag Hovd
- ajmag Sühbaatar
N Choibalsantijd (CHOT)
Landen en gebieden met UTC+9 als zomertijd
Land of gebied Halfrond Tijdzonenaam
Vlag van Mongolië Mongolië (Zone 2)
- Centrale deel[4]
N Ulaanbaatar-zomertijd (ULAST)

Omvang bewerken

Van oorsprong omvatte de tijdzone het gebied tussen de 127,5° en de 142,5° meridiaan en was gecentreerd rond het zonneuur op de 135° meridiaan. In 1972 werd dit opgeheven door de introductie van de UTC-tijdschaal. Om praktische redenen houden de landen waar de tijdzone binnen ligt een breder gebied voor de tijdzone aan.