Tunnelbekisting is een speciaal soort bekisting voor beton, waarbij de wanden en de daarop liggende vloer, een beuk genoemd, in één arbeidsgang gestort wordt en door het 's middags gestorte beton 's nachts te verwarmen kan het de volgende ochtend al ontkist worden, waarmee de cyclus zich herhaalt.

Een tunnelbekisting kan een halve kist of een hele kist zijn en is een stalen betonbekisting. Een halve kist bestaat uit twee delen die in het midden van de overspanning losgekoppeld worden om te kunnen ontkisten. Een hele kist gaat er in zijn geheel uit bij ontkisten.

Het ontkisten van de tunnel gebeurt door het laten zakken van het tunneldek, dit is het plafond, dat door de zakbeweging de bovenkant van de wand iets naar binnen laat schranken. Vervolgens zakt de hele bekisting een stukje, waardoor het geheel op een aantal wielen komt te rusten die op vaste afstanden aan de wanden gemaakt zijn.

Werking compensatiecilinder

Vervolgens rijdt de tunnel met behulp van een lier de beuk over een speciale hangsteiger uit. Zodra de eerste hijsogen eruit steken worden deze vastgezet aan de kettingen van de compensatiecilinder. Deze hangt in een viersprong die aan een hijskraan hangt. Vervolgens rijdt de tunnel verder uit, terwijl niet gecompenseerd wordt. Als de achterste hijspunten vrijkomen worden deze aan de andere twee punten van de viersprong bevestigd. De compensatiecilinder wordt dan uitgelaten (verlengd) en alle vier de hijspunten dragen dan evenveel. Op de achterste rijwielen staat geen druk meer. Hierna tilt de kraan de gehele tunnel eruit en zet deze klaar op de volgende beuk die gemaakt gaat worden.

Vervolgens maken de installateurs hun installaties in de wanden en vloeren en de betonijzervlechter de wapening. In een woningblok zijn over het algemeen de eindwanden gewapend in verband met stabiliteit en zijn alle vloeren voorzien van doorgaande onderwapening en bovenwapening bij de wanden.

Rond het middaguur worden de tunnelwanden gesloten. De dekken worden voorzien van de randkisten en sparingen. En de onderwapening. Daarop worden de voorzieningen en installaties aangebracht. Waarna de bovenwapening aangebracht wordt. Meestal alleen bij de wanden. En daarna worden de kimmen (kleine stukjes wand waar de tunnel de volgende dag tegengesteld wordt) aangebracht. Tijdens de laatste werkzaamheden wordt meestal de beton al aangevoerd en worden de wanden vast volgestort. Daarna worden de dekken afgestort. En als de dekken al een beetje opgestijfd zijn worden de kimmen volgestort. Na het storten wordt alles afgedekt en gaan de kachels in de tunnels aan zodat de volgende ochtend opnieuw de cyclus gestart kan worden.

Vaak bestaat het tunnelen uit het stellen en storten van drie tot vier beuken per dag. (2 woningen/dag is gelijk aan tempo van de afbouw)

Met name seriematige woningbouw is hier uitermate geschikt voor.

Een veel gebruikte term voor betonwerk is gietbouw.

Externe linkBewerken

www.gietbouwcentrum.nl