Trivium (onderwijs)

onderwijs

Het trivium (Latijn voor "driesprong") bestaat uit de drie basisvakken van de zeven vrije kunsten, dat wil zeggen de zeven takken van wetenschap in de antieke tijden en de middeleeuwse universiteit. Deze vakken waren grammatica, retorica en dialectiek.

Luca della Robbia, Grammatica met Priscianus (1437-1439)

Het waren nog niet echt wetenschappen naar onze opvatting van dat begrip: ze beperkten zich tot elementaire grammatica en tot de kunst van het redeneren. Nadat de student ze drie jaar lang had gevolgd, daarbij de verplichte stof lezend, colleges volgend en debatten voerend, was hij baccalaureus. (Vrouwelijke studenten waren er niet.)

De opleiding bereidde voor op het Quadrivium, waarna een geestelijke of ambtelijke functie in het vooruitzicht lag.

Het Nederlandse woord triviaal is afgeleid van het woord trivium. Aanvankelijk betekende het "basaal", "elementair", om vervolgens in de zin van "alledaags", "onbeduidend" te worden gebruikt.