TreinTramBus, voorheen bekend als de "Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers", is een Belgische belangenvereniging van gebruikers van het openbaar vervoer, met het rechtsstatuut van een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging is lid van de Europese Reizigersfederatie (European Passengers' Federation (EPF)) en verzorgt het secretariaat van de federatie.

Geschiedenis

bewerken

Het ontstaan van de vereniging is terug te voeren tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de BRT een televisieprogramma Aktie Openbaar Vervoer uitzond waarin men opkwam voor de belangen van openbaarvervoerreizigers. Hierbij werd ook het openbaar vervoer gepromoot met onder meer een eerste Trein-Tram-Busdag. Het overleg rond die actie bracht verschillende actoren rond de tafel, waarbij men de nood aan meer gestructureerd overleg aanvoelde. Dit resulteerde in 1983 in de oprichting van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers, in 2009 omgedoopt tot TreinTramBus.[1]

In 2022 werd Stefan Stynen als voorzitter opgevolgd door Peter Meukens.

Doelstellingen

bewerken

TreinTramBus streeft naar:

  • een grotere rol voor de trein, de tram, metro en de bus in het personentransport.
  • grotere stiptheid in het naleven en een betere onderlinge afstemming van de dienstregelingen van de trein, tram en bus.
  • meer comfort in voertuigen en bij haltes voor alle gebruikers
  • aantrekkelijker tarieven en een duidelijk systeem voor alle vormen van openbaar vervoer
  • verbetering van de frequentie in de dienstregelingen, met name in de avonden en weekeinden

TreinTramBus verkrijgt zijn financiële middelen uit ledenwerving en projecten.

De vereniging treedt naar buiten door middel van het tijdschrift Mondig Mobiel en via gerichte activiteiten, zoals de jaarlijkse Trein-Tram-Busdag en een wandelrouteprogramma "De Groene Halte" in samenwerking met vzw Grote Routepaden.

bewerken