Transfiniete inductie

Transfiniete inductie is een vorm van inductie die de volledige inductie op natuurlijke getallen naar willekeurige welgeordende verzamelingen uitbreidt, bijvoorbeeld verzamelingen van ordinaal- of kardinaalgetallen.

Schema

Voor ordinaalgetallen bestaat een bewijs met transfiniete inductie, dat een uitspraak geldig is voor alle ordinaalgetallen, meestal uit drie delen:

  1. een bewijs dat geldig is voor ;
  2. een bewijs dat, uit de veronderstelling dat geldt voor een willekeurig ordinaalgetal , ook volgt;
  3. een bewijs dat, uit de veronderstelling dat voor een willekeurig limiet-ordinaal , geldig is voor alle volgt, dat geldig is.