Tootboog

Een tootboog is een type boog waarbij de boogconstructie meestal uit cirkels bestaat met daartussen toten. Toten zijn een kenmerkend element van de gotische architectuur, en ook tootbogen zijn in die periode veelvuldig toegepast. Een deel van de tootbogen is gebaseerd op de drielob.

Driepasboog
Drielobbige hoefijzerboog

Verschillende type tootbogen zijn onder andere:

Een ander bouwkundig onderdeel waarin toten zijn toegepast en bogen worden gevormd is het tootboogfries, een variant van het boogfries.