Toetredingsbarrière

Toegangsbarrières (Barriers to entry) is een term die de econoom Michael Porter gaf aan de factoren die de toegang tot de markt of tot een nieuwe sector beïnvloeden. De toegangsbarrières maken deel uit van het Vijfkrachtenmodel dat een van de meest gebruikte modellen is van de omgevingsanalyse in de marketing en de bedrijfskunde

LiteratuurBewerken