Theodorus Marinus Roest

Nederlands conservator (1832-1898)

Theodorus Marinus Roest (Dongen, 14 april 1832Baden-Baden, 2 september 1898) was een Nederlands numismaat en conservator van de Numismatische Collectie van het Teylers Museum.

In 1872 werd Roest benoemd tot associé étranger van de Sociéte royale de numismatique, uitgeefster van Reveu de la numismatique belge. Weldra gold hij als een vooraanstaand autoriteit op het gebied van numismatiek. In 1876 werd hij directeur van het Academisch Penningkabinet in zijn woonplaats Leiden. Nadat het Leids Penningkabinet in 1881 was ingelijfd bij het Koninklijk Penningkabinet te Den Haag nam hij ontslag.

Door toedoen van Adriaan Justus Enschedé (1829-1896), gemeente-archivaris van de stad Haarlem en sinds 1876 lid van Teylers Tweede Genootschap, werd Roest in 1886 belast met het catalogiseren van Teylers numismatische collectie. In 1888 werd hij er benoemd tot conservator. In 1889 verscheen "Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem". Datzelfde jaar kwam in het Teylers Museum ruimte beschikbaar voor vier met houtsnijwerk versierde bergmeubels voor het opbergen en tonen van de museumcollectie munten en penningen. Roest legateerde zijn eigen, belangrijke collectie Gelderse munten aan het museum. In 1893 bracht hij het werk "De munten van het Graafschap en Hertogdam GELRE" uit.

In 1892 was hij medeoprichter en eerste voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.