Terfenyl

Terfenyl is een organische verbinding met als brutoformule C18H14, die voorkomt als 3 structuurisomeren: een ortho-, meta- en para-vorm. De stof komt voor als een wit poeder, dat onoplosbaar in water. De structuur bestaat uit een centrale benzeenring, waaraan 2 fenylgroepen hangen. Het commercieel beschikbaar product is een mengsel van de 3 isomeren.

Terfenyl
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ortho-terfenyl
Structuurformule van meta-terfenyl
Structuurformule van para-terfenyl
Algemeen
Molecuulformule C18H14
IUPAC-naam difenylbenzeen
Molmassa 230,30376 g/mol
CAS-nummer (ortho) 84-15-1
(meta) 92-06-8
(para) 92-94-4
(onbepaald) 26140-60-3
PubChem 7115
Beschrijving Wit poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H315 - H319 - H335 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Smeltpunt 212-214 °C
Kookpunt 389 °C
Vlampunt 207 °C
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De stof wordt gebruikt bij de productie van PCT's (polygechloreerde terfenylen). Van de 3 isomeren wordt para-terfenyl het meest gebruikt. Het wordt onder meer verwerkt in zonnebrandcrème.

Zie ookBewerken