Telescopisch mechanisme

Mechanicus Joderikus

Een telescopisch mechaniek is een mechaniek waarbij een aantal nauwkeurig in elkaar passende holle buizen of kokers van ongeveer dezelfde lengte in en uit elkaar geschoven kunnen worden.

Telescopisch mechaniek, boven: ingeschoven, onder: uitgeschoven.
Een telescopische kraan (rood/zwart) die uit 5 segmenten bestaat, die helpt met het afbreken van een torenkraan.

Wanneer een telescopisch mechaniek in elkaar geschoven is, dan is het ongeveer even lang als een van die buizen (meestal de langste van het aantal buizen). In uitgeschoven toestand is het mechaniek ongeveer even lang als de totale lengte van alle buizen tezamen.

Een telescopisch mechaniek wordt gebruikt wanneer een bepaalde functionaliteit in een beperkte ruimte mogelijk moet worden gemaakt.

De eerste hand-telescopen, Hollandse kijkers en verrekijkers hadden een telescopisch mechaniek en gaven uitgeschoven pas een goed beeld. Ingeschoven pasten ze echter makkelijk in een binnenzak.

Telescopische mechanieken worden onder andere gebruikt in:

De meeste industriële objecten waarbij een telescopische mechaniek wordt gebruikt worden hydraulisch aangedreven. Verder komen vooral uitschuiving op handkracht en via tegendraadse schroefdraden voor.

In het dierenrijk komen objecten voor die vergeleken kunnen worden met de functionele eigenschappen van een telescopisch mechaniek. Zo heeft de larve van de blinde bij een telescopisch uitschuifbare buis om vanonder het wateroppervlak te kunnen ademen. De penis van een aantal zoogdieren is in normale toestand in het lichaam opgeborgen, bij opwinding schuift dit telescopisch uit.