Tegenkoning

Onder een tegenkoning werd een koning verstaan, die - op grond van instabiele of onduidelijke machtsverhoudingen, of vanwege discutabele troonopvolging - tegenover een nog niet geïnstalleerde koning geplaatst werd, met als doel deze van de troon te houden. Tegenkoningen kwamen in de geschiedenis vooral voor in gebieden waar men opteerde voor verkozen monarchen, het systeem dat gehanteerd werd in het Heilige Roomse Rijk, tegenover erfelijke monarchen.