Taalwet bedrijfsleven

In het kader van de taalwetgeving in België valt het gebruik van de talen in de onderneming ook onder de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken . Vanzelfsprekend gaat deze wet voort op de grondwettelijke indeling van België in vier taalgebieden: het Nederlandse, het Franse, het Duitse en het tweetalig gebied het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belastingaangiften, jaarrekeningen en allerlei andere officiële documenten moeten opgesteld worden in de taal van het gebied. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er keuze tussen het Frans en het Nederlands.

Zowel de Vlaamse Gemeenschap als de Franse Gemeenschap hebben ieder voor het (exclusieve) eigen taalgebied nog een decreet uitgewerkt. Beide decreten verplichten de ondernemingen de sociale betrekkingen met het personeel in de taal van het gebied te voeren. Vertalingen zijn toegestaan, soms ook verplicht in Vlaanderen.

Externe linksBewerken